Céljai elérése érdekében az egyesület az alábbi konkrét tevékenységeket végzi, illetve az alábbi konkrét feladatokat látja el:

 • népszerűsíti az egyesület tevékenységét, eredményeit,

 • biztosítja az egyesület működéséhez szükséges technikai, műszaki, anyagi és a lövészsport végzéséhez előírt törvényes feltételeket,

 • a szabadidő hasznos eltöltése érdekében lövészversenyeket, technikai bemutatókat szervez,

 • segíti sportolóinak felkészülését a hazai és nemzetközi versenyekre,

 • sport és egyéb célú létesítményeket hozhat létre és tarthat fenn,

 • kiemelkedő eredményt elérő tagjait erkölcsi és anyagi elismerésben részesítheti,

 • hazai sportkapcsolatok létesítése és fenntartása,

 • a kulturális örökség helyi védelme,

 • közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása,

 • kézműves tevékenység végzése,folytatása,

 • közművelődési célú rendezvények, programok szervezésének segítése vagy szervezése, lebonyolítása, közművelődés pénzügyi támogatása,

 • a helyi újság működésének segítése,

 • a helyi rádió működésének segítése, működtetése,

 • a célok elérése érdekében kiadványok készítése, kiadása és forgalmazása, kiállítások rendezése,

 • a Helytörténeti Gyűjtemény gondozása, karbantartása, bővítése tárgyi és írásos emlékekkel,

 • a népi hagyományok, ünnepekhez kapcsolódó szokások bemutatása,

 • a községtörténet ismerete, a szülőföld szeretetének elmélyítése az ifjúságban kisgyermekkortól,

 • egy információs bázis kialakítása: benne községtörténettel kapcsolatos kiadványok, fényképek, hanganyagok, elektronikus anyagok gyűjtése.

 • a község történetét, értékeit feldolgozó munkák létrejöttének, kiadásának segítése pályázati úton,

 • a közművelődés eszközeinek korszerűsítésének segítése;

 • a kulturális munka tartalmi részének támogatása (programszervezés, klubok tevékenységének segítése),

 • támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit,

 • a hajdani hagyományos háztáji gazdálkodás újra élesztése,

 • a település lakosságának élelmiszer szükségletét helyben termelt zöldségekből, gyümölcsökből és háztáji gazdaságokban nevelt állatokból biztosítani,

 • a még meglevő gazdálkodási kultúra megismertetése, továbbadása,

 • a hagyományos paraszti gazdálkodás turisztikai hasznosítása (lovagoltatás, bemutató parasztporta, élmény mezőgazdasági munka szervezése),

 • őshonos magyar háziállatok elterjesztése,

 • turisztikai igények ösztönzése és segítése, programszervezés

 • szakmai rendezvények szervezése, azok elősegítése,

 • együttműködik az oktatási, művelődési és gazdasági szervezetekkel,

 • összefogja és segíti az egyesület tagjainak tevékenységét,

 • tagok szabadidejének hasznos eltöltéséhez megfelelő körülmények biztosítása,

 

 • sport, hagyományápoló táborok szervezése.

 • A Vereb és környékén lovaglást folytató, illetve lósportot kedvelő polgárok, egyesületi szervezetbe tömörítését: A közös érdekképviselettel, az igények összehangolásával és a sport helyi szinten való optimális koordinálásával bővíti a lovagolni szeretők lehetőségeit.

 • Gyermeklovagoltatás, hobbilovagoltatás népszerűsítése,

 • Gyermek lovas táborok szervezése. Iskolákkal történő együttműködés során akár tanóra keretén belül, egyre szélesebb körben megismertetni a gyerekeket az állattal, annak biológiájával, táplálkozásával, ápolásával. 

 • Betekintést ad a lovaglás biztosította élménybe.

 • Lovas turisztika, lovas terápiás foglalkozások meghonosítása.

 • Állomást létesít a lovas túraútvonalak részére. Kielégíti a Vereben átmenő tranzit, illetve Verebet idegenforgalmi szempontból célállomásként tekintő turisták lovaglási igényeit.

 • Szellemi, illetve testi fogyatékos gyermekek részére lovasterapeuta közreműködésével megszervezi a lóval való kapcsolatkialakítást és az állapotuk javulását célzó terápiás foglalkozásokat.

 

 • Lovas hagyományok ápolása érdekében: 

 • Időszakos lovasbemutatókat szervez (Lovas íjász bemutatók, lovas hagyományok felelevenítése, huszárbemutatók stb.) melyek korhű betekintést adnak a különböző történelmi időszakokba, felkeltve az érdeklődést történelmünk, múltunk iránt.

 • A Hucul lófajta tenyésztés, tenyésztésének figyelemmel kísérése. 

 • A Hucul tenyésztésével foglalkozó lótartók összefogásával szakmai találkozók szervezése.

 • Más szervekkel és szervezetekkel szemben képviseli a tagok érdekeit.

 • Segíti az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítását a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták terjesztésével, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű terjesztésével.

 • Részt vesz településtisztasági kampányokban, aktív részvételével segíti a szemétgyűjtést.

 • Konkrét segítséget nyújt az illegális szemétlerakó helyek felszámolásában és a parlagfű élőhelyek megszüntetésében, a gazdátlanság és illegális szemetelés okozta fertőzésveszélyes területek felderítésében.

 • Környezeti tanácsadás keretében népszerűsíti a szelektív hulladékgyűjtést, a komposztálást, a hulladék minimalizálását.

 • Elősegíti a helyi természeti értékek védelmét, a természeti értékek megismerését és azok bemutatását.

 • Növeli a természetvédelem támogatóinak körét.

 • Fontos feladatának tekinti az ifjúság mellett a felnőtt lakosság természetvédelmi szemléletének alakítását.

 • Csatlakozik országos környezet-, természetvédelmi és vízgazdálkodási szemléletformáló programokhoz és figyelemfelkeltő kampányokhoz.

 • Környezet-, természetvédelmi programokat, előadásokat, vetélkedőket, táborokat, kirándulásokat szervez nevelési célzattal.

 • Kiadványokat készít és terjeszt céljai megvalósítása érdekében.

 

Az egyesület céljának megvalósítása érdekében - megállapodás alapján – szoros kapcsolatot tart mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettekkel, amelyek elősegítik azok megvalósítását, részt vállalnak az egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.