Mik a feladataink?

Céljai elérése érdekében az egyesület az alábbi konkrét tevékenységeket végzi, illetve az alábbi konkrét feladatokat látja el:

 • népszerűsíti az egyesület tevékenységét, eredményeit,
 • biztosítja az egyesület működéséhez szükséges technikai, műszaki, anyagi és a lövészsport végzéséhez előírt törvényes feltételeket,
 • a szabadidő hasznos eltöltése érdekében lövészversenyeket, technikai bemutatókat szervez,
 • segíti sportolóinak felkészülését a hazai és nemzetközi versenyekre,
 • sport és egyéb célú létesítményeket hozhat létre és tarthat fenn,
 • kiemelkedő eredményt elérő tagjait erkölcsi és anyagi elismerésben részesítheti,
 • hazai sportkapcsolatok létesítése és fenntartása,
 • közművelődési célú rendezvények, programok szervezésének segítése vagy szervezése, lebonyolítása, közművelődés pénzügyi támogatása,
 • a helyi újság működésének segítése,
 • a helyi rádió működésének segítése, működtetése,
 • a célok elérése érdekében kiadványok készítése, kiadása és forgalmazása, kiállítások rendezése,
 • a Helytörténeti Gyűjtemény gondozása, karbantartása, bővítése tárgyi és írásos emlékekkel,
 • a népi hagyományok, ünnepekhez kapcsolódó szokások bemutatása,
 • a községtörténet ismerete, a szülőföld szeretetének elmélyítése az ifjúságban kisgyermekkortól,
 • egy információs bázis kialakítása: benne községtörténettel kapcsolatos kiadványok, fényképek, hanganyagok, elektronikus anyagok gyűjtése.
 • a község történetét, értékeit feldolgozó munkák létrejöttének, kiadásának segítése pályázati úton,
 • a közművelődés eszközeinek korszerűsítésének segítése;
 • a kulturális munka tartalmi részének támogatása (programszervezés, klubok tevékenységének segítése),
 • támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit,
 • a hajdani hagyományos háztáji gazdálkodás újra élesztése,
 • a település lakosságának élelmiszer szükségletét helyben termelt zöldségekből, gyümölcsökből és háztáji gazdaságokban nevelt állatokból biztosítani,
 • a még meglevő gazdálkodási kultúra megismertetése, továbbadása,
 • a hagyományos paraszti gazdálkodás turisztikai hasznosítása (lovagoltatás, bemutató parasztporta, élmény mezőgazdasági munka szervezése),
 • őshonos magyar háziállatok elterjesztése,
 • turisztikai igények ösztönzése és segítése, programszervezés
 • szakmai rendezvények szervezése, azok elősegítése,
 • együttműködik az oktatási, művelődési és gazdasági szervezetekkel,
 • összefogja és segíti az egyesület tagjainak tevékenységét,
 • tagok szabadidejének hasznos eltöltéséhez megfelelő körülmények biztosítása,
 • sport, hagyományápoló táborok szervezése
 • A Vereb és környékén lovaglást folytató, illetve lósportot kedvelő polgárok, egyesületi szervezetbe tömörítését:

A közös érdekképviselettel, az igények összehangolásával és a sport helyi szinten való optimális koordinálásával bővíti a lovagolni szeretők lehetőségeit.

 • Gyermeklovagoltatás, hobbilovagoltatás népszerűsítését:

Gyermek lovas táborok szervezése. Iskolákkal történő együttműködés során akár tanóra keretén belül, egyre szélesebb körben megismertetni a gyerekeket az állattal, annak biológiájával, táplálkozásával, ápolásával.

Betekintést ad a lovaglás biztosította élménybe

 • Lovas turisztika, lovas terápiás foglalkozások meghonosítását:

állomást létesít a lovas túraútvonalak részére. Kielégíti a Vereben átmenő tranzit, illetve Verebet idegenforgalmi szempontból célállomásként tekintő turisták lovaglási igényeit.

Szellemi, illetve testi fogyatékos gyermekek részére lovasterapeuta közreműködésével megszervezi a lóval való kapcsolatkialakítást és az állapotuk javulását célzó terápiás foglalkozásokat szervez.

 • Lovas hagyományok ápolása érdekében:

Időszakos lovasbemutatók szervez (Lovas íjász bemutatók, ősmagyar lovas hagyományok felelevenítése, huszárbemutatók stb.) melyek korhű betekintést adnak a különböző történelmi időszakokba, felkeltve az érdeklődést történelmünk, múltunk iránt.

 • A Hucul lófajta tenyésztés, tenyésztésének figyelemmel kísérését:

A Hucul tenyésztésével foglalkozó lótartók összefogásával szakmai találkozók szervezésével.

 • más szervekkel és szervezetekkel szemben képviseli a tagok érdekeit.

Az egyesület céljának megvalósítása érdekében - megállapodás alapján – szoros kapcsolatot tart mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettekkel, amelyek elősegítik azok megvalósítását, részt vállalnak az egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.