Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

  • sporttevékenység: lövész és lovas sport művelése a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15; 23. § (5) 17
  • kulturális tevékenység: a helyi közművelődés támogatása, kulturális és hagyományőrző tevékenységének segítése, továbbfejlesztése és a község helytörténetének, értékeinek ápolása - 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b), a 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7
  • Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b)
  • A helyi környezet- és természetvédelem, valamint a környezeti kultúra fejlesztése (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.; 23. § (4) 3. 11. 19.

Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a község honlapján, www.vereb.hu, valamint a községi önkormányzat hirdető tábláin való közzététel útján biztosítja.

Az egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

Az egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.