Meghívó Tisztújító Közgyűlésre

Kedves Tagok és Érdeklődők!

A Verebért Egyesület Alapszabályában rögzítettek szerint a 2011. január 25-én megválasztott tisztségviselőknek (1 fő elnök, 2 fő elnökségi tag) 5 év eltelte után lejár a mandátuma. Alapszabályunk szerint a Verebért Egyesület Elnöksége nevében összehívom a Verebért Egyesület tisztújító közgyűlését.

Ideje: 2016. január28. csütörtök 18.00

Helye: Közösségi Ház – 2477 Vereb, Vajda J. út 5. – az Egyesület székhelye

Napirend:

1. A napirend elfogadása.

2. Javaslattétel a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, annak elfogadása.

3. Az Elnökség beszámolója az MNE 2011-2015-ös tevékenységéről, annak megvitatása, a beszámoló elfogadása.

A beszámolót tartja: Kerekes Erzsébet elnök

4. A Jelölő Bizottság elnökének tájékoztatója

A jelölt személyek ismertetése

A jelöltek nyilatkozata a jelölés elfogadásáról

Hozzászólások

Szavazás

5. Alapszabály módosítása

 

A Közgyűlés a tagok 50%-a + 1 fő részvételével eredményes. Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, megismételt Közgyűlésre kerül sor 18.30-tól változatlan helyszínen és változatlan napirendi pontokkal.

 

A meghívó az alábbi linkről letölthető:

Meghívó tisztújító közgyűlésre.pdf